Decoupling Capacitors and Bypass capacitor in Electronic Circuits

Uutta

Decoupling Capacitors and Bypass capacitor in Electronic Circuits

Määritelmä Decoupling Capacitors
Irrotuskondensaattoreita, jotka tunnetaan myös irrotuskondensaattoreina, käytetään laajalti elektronisissa piireissä, joissa on ohjain ja kuorma. Kun kuormakapasitanssi on suuri, käyttöpiirin on ladattava ja purettava kondensaattori signaalin siirtymisen aikana. Kuitenkin jyrkän nousevan reunan aikana suuri virta absorboi suurimman osan syöttövirrasta, mikä aiheuttaa induktanssin ja resistanssin vuoksi piirissä häiriön, mikä aiheuttaa piiriin kohinaa, joka vaikuttaa normaaliin johtamiseen, joka tunnetaan "kytkennän" nimellä. . Siksi irrotuskondensaattori toimii akun roolina säätelemään sähkövirran muutoksia käyttöpiirissä keskinäisten häiriöiden estämiseksi ja suurtaajuisen häiritsevän impedanssin vähentämiseksi teholähteen ja referenssin välillä. 

Määritelmä Ohituskondensaattorit
Bypass capacitors, also known as decoupling capacitors, are passive electronic components that are used to filter out noise and voltage fluctuations in electronic circuits. They are connected in parallel to the power supply rail and ground, acting as an alternate path that bypasses high-frequency signals to ground, reducing noise in the circuit. Bypass capacitors are often used in analog and digital circuits to reduce noise in DC power supplies, logic circuits, amplifiers, and microprocessors.
 

Kondensaattorien irrottaminen keraamisista kondensaattoreista ja suurjännitekeraamisista kondensaattoreista
On tärkeää huomata, että irrotuskondensaattorit eroavat suurjännitekeraamisista kondensaattoreista ja keraamisista kondensaattoreista. Vaikka ohituskondensaattoria käytetään suurtaajuiseen ohitukseen, sitä pidetään myös eräänlaisena erotuskondensaattorina, joka parantaa suurtaajuista kytkentäkohinaa ja estää vuotojen pienen impedanssin. Ohituskondensaattorit ovat yleensä pieniä, kuten 0.1 μF tai 0.01 μF, resonanssitaajuuden mukaan. Kytkentäkondensaattorit sen sijaan ovat yleensä korkeampia, kuten 10 μF tai enemmän, mikä määräytyy piiriparametrien jakauman ja käyttövirran muutosten perusteella. Pohjimmiltaan ohituskondensaattorit suodattavat tulosignaalien häiriöt, kun taas irrotuskondensaattorit suodattavat lähtösignaalien häiriöt ja estävät häiriöiden palaamisen virtalähteeseen.
Korkeajännitteisiä keraamisia kondensaattoreita voidaan käyttää myös erotuskondensaattoreina. Nämä kondensaattorit on suunniteltu toimimaan suurilla jännitteillä, ja niitä voidaan käyttää säätelemään sähkövirran muutoksia käyttöpiirissä keskinäisten häiriöiden estämiseksi ja suurtaajuisten häiriöimpedanssien vähentämiseksi. Tietyt korkeajännitteisten keraamisten kondensaattorien tyypit ja mallit tulisi kuitenkin valita piirin vaatimusten ja piirissä käytettyjen komponenttien jännite-/virtaarvojen perusteella. On suositeltavaa ottaa yhteyttä valmistajaan www.hv-caps.com tai jälleenmyyjään varmistaaksesi, että valittu korkeajännitekeraaminen kondensaattori soveltuu käytettäväksi irrotuskondensaattorina tietyssä sovelluksessa.

Esimerkki piirikaavioista
tässä on joitain esimerkkejä piirikaavioista, jotka kuvaavat irrotuskondensaattorien käyttöä:
 
 +Vcc
     |
     C
     |
  +--|-------+
  | Q |
  | Rb |
  | \ |
  Vin \|
  | |
  +----------+
             |
             RL
             |
             GND
 
 
Tässä piirikaaviossa kondensaattori (C) on erotuskondensaattori, joka on kytketty virtalähteen ja maan väliin. Se auttaa poistamaan suurtaajuista kohinaa tulosignaalista, joka syntyy kytkennöistä ja muista tekijöistä.
 
2. Digitaalinen piiri, jossa käytetään irrotuskondensaattoreita
 
               _____________ _____________
                | | C | |
  Tulosignaali--| Kuljettaja |----||---| Lataa |---lähtösignaali
                |________| |________|
                      +Vcc +Vcc
                        | |
                        C1 C2
                        | |
                       GND GND
 
 
Tässä piirikaaviossa käytetään kahta erotuskondensaattoria (C1 ja C2), toinen ohjaimen poikki ja toinen kuorman poikki. Kondensaattorit auttavat poistamaan kytkennästä syntyvän melun vähentäen kytkentää ja häiriöitä kuljettajan ja kuorman välillä.
 
3. Virtalähdepiiri käyttäen
 
irrotuskondensaattorit:
 
`` ``
        +Vcc
         |
        C1 +Vout
         | |
        L1 R1 +----|-----+
         |---+-----/\/\/--+ C2
        R2 | | |
         |---+------------+-----+ GND
         |
 
 
Tässä piirikaaviossa erotuskondensaattoria (C2) käytetään teholähteen lähtöjännitteen säätelyyn. Se auttaa suodattamaan virtalähdepiirissä syntyvän melun ja vähentämään kytkentää ja häiriöitä piirin ja virtalähdettä käyttävien laitteiden välillä.

Following is Frequently ask question about “decoupling capacitors”
1)What are decoupling capacitors?
Decoupling capacitors are electronic components that help to filter out high-frequency noise and voltage fluctuations. Connected between the power supply rail and ground, they act as a low-impedance path for high frequencies to ground, which reduces the amount of noise that enters the circuit.
 
2)How do decoupling capacitors work?
Decoupling capacitors create a short-term energy supply for high-frequency signals to switch between the power and ground rails. By shunting high-frequency energy to ground, they can reduce power supply noise and limit the coupling of different signals.
 
3)Where are decoupling capacitors used?
Decoupling capacitors are commonly used in electronic devices such as microprocessors, integrated circuits, amplifiers, and power electronics. They are also used in high-frequency applications and where a low signal-to-noise-ratio is important.
 
4)What is capacitor shunting?
Capacitor shunting is the act of connecting a capacitor between two nodes in an electronic circuit to reduce noise or signal coupling between them. It is commonly applied to decoupling capacitors as a means of improving power supply quality and suppressing EMI.
 
5)How do decoupling capacitors reduce ground noise?
Decoupling capacitors reduce ground noise by providing a low-impedance path for high-frequency signals to ground. The capacitor acts as a short-term energy source and helps to limit the amount of energy that can travel along the ground plane.
 
6)Can decoupling capacitors suppress EMI?
Yes, decoupling capacitors can suppress EMI by reducing the amount of high-frequency noise that enters the circuit. They provide a low-impedance path for high-frequency signals to ground, limiting the amount of stray noise that can couple onto other signals.
 
7)Why are decoupling capacitors important in electronic circuits?
Decoupling capacitors play a crucial role in electronic circuit design by reducing the noise and voltage fluctuations that can impact system performance. They help to maintain signal integrity, limit EMI and ground noise, protect against power supply degradation, and improve overall circuit performance.
 
8)How do high-frequency noise and signal coupling affect electronic circuits?
High-frequency noise and signal coupling can lead to reduced performance and reliability in electronic circuits. They can cause unwanted signal interference, reduce noise margins, and increase the risk of system failure.
 
9)How do you select the right decoupling capacitors for your application?
The selection of decoupling capacitors is dependent on the specific application requirements such as frequency range, voltage rating, and capacitance value. It also depends on the level of noise present in the system and the budget constraints.
 
10)What are the benefits of using decoupling capacitors in an electronic device?
The benefits of using decoupling capacitors in electronic devices include better signal quality, improved circuit stability, reduced power supply noise, and protection against EMI. They can also help reduce ground noise and improve the overall reliability of the system.
 
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä piirikaavioista, joissa käytetään irrotuskondensaattoreita. Käytetyt piirin ja erotuskondensaattorin arvot vaihtelevat sovelluksen ja piirin vaatimusten mukaan.

Ed:C Seuraava:C

Kategoriat

Uutta

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystiedot: Myyntiosasto

Puhelin: + 86 13689553728

Puh: + 86-755-61167757

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

Lisää: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C